معاون وزیر بهداشت گفت: بالاترین آمار سقط غیرقانونی مربوط به سقط‌هایی است که در خانه‌ها اتفاق می‌افتد و مهم‌ترین ابزار سقط غیرقانونی قرص است.

به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی افزود: این موضوع بحث مهمی است و اعدادی بین ۲۰۰ هزارتا ۴۰۰ هزار را مطرح می‌کنند، اما این عددها حدسی هستند چون خود فرد درخواست سقط دارد و فرد مقابل هم آن را با رضایت انجام می‌دهد و شاکی نداریم؛ نمی‌توانیم عدد و رقم درستی عنوان کنیم.

او افزود: سقط غیرقانونی پدیده شومی است و باید از آن جلوگیری کرد و یکی از توصیه‌های بهورزان و پیگیری‌ها باید در این زمینه باشد تا مادران باردار به دنبال سقط غیرقانونی نروند؛ هرچند دلایل بسیاری برای این اقدام وجود دارد و باید دانست که سقط غیرقانونی قتل نفس بوده و کاری حرام و گناه کبیره است و باید مراقبت کنیم و محکم به بهورزان بگوییم مراقبت کنند تا در جمعیت تحت پوشش چنین اقدامی رخ ندهد و حتی با کوچک‌ترین تخلفی در این زمینه برخورد کنیم.

سقط‌جنین در خانه و با قرص ایمن نیست

رئیسی گفت: بالاترین آمار سقط غیرقانونی در خانه‌ها اتفاق می‌افتاد و مهم‌ترین ابزار سقط غیرقانونی قرص است، این قرص‌ها باعث سقط ناقص یا کامل می‌شود و بعد مادران به دلیل خونریزی نیاز به بیمارستان پیدا می‌کنند.

او ادامه داد: بنا بود تا قرص‌های سقط‌جنین در دسترس نباشد اما با یک جستجو در اینترنت قرص سقط‌جنین در کمتر از یک ساعت به دست فرد می‌رسد و دسترسی به این قرص‌ها آسان است و باید پلیس فتا و دادستان‌ها به موضوع سقط غیرقانونی و عرضه این قرص‌ها در فضای مجازی ورود کنند و اینکه یک بهورز مادر بارداری را به مرکز سقط غیرقانونی ارجاع دهد نابخشودنی است و باید محکم برخورد کنیم و با کوچک‌ترین تخلفات برخورد و از بروز این تخلفات کوچک جلوگیری کرد.

او ادامه داد: تبلیغات و آموزش‌های به‌روز بسیار مؤثر است و هر پوستری که در مراکز ما نصب می‌شود باید مطابق با سیاست‌های جمعیتی باشد و گاهی همه سیاست‌ها به خاطر یک پوستر نادرست زیر سؤال می‌رود و باید دقت کنید که کار در حوزه جمعیت تنها با وزارت بهداشت نیست و بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها مسئول هستند و باید اقدامات مناسبی در سلامت باروری انجام دهیم و الان مراقبت از مادران باردار در دوران کرونا بسیار افزایش پیدا کرد و به ۱۰۴ درصد رسیده است.