رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از آغاز تست انسانی واکسن تزریقی - استنشاقی «کووپارس» از روز گذشته خبر داد و جزییات آن را تشریح کرد.  به گزارش ایسنا، علی اسحاقی گفت: به‌طورکلی قرار است ۱۳۳ نفر در فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن و واکسن نما دریافت کنند که ۱۳ نفر پیش‌قراول هستند. از ۱۳ نفر فرد پیش‌قراول ۱۰ اسفندماه در روز اول کارآزمایی بالینی دو نفر واکسن یا واکسن‌نما دریافت می‌کنند. او افزود: ۱۳ نفر ابتدایی قرار است طی هشت روز تزریق واکسن را تجربه کنند. دیروز دو نفر و سپس معمولاً یک روز در میان تزریق واکسن را تا اتمام ۱۳ نفر خواهیم داشت.