عضو شورای شهر تهران در تذکری گفت: لازم است ستاد ملی مقابله با کرونا واکسن را در مرحله اول به افرادی که به خدمت‌رسانی به شهروندان مشغول‌اند و در معرض آسیب کرونا قرار دارند، اختصاص دهد. به گزارش ایلنا، حجت نظری اعلام کرد: لازم است این ستاد اولویت‌هایش برای واکسن کرونا را به‌طور شفاف و با اعلام ظرفیت و اسامی دریافت‌کنندگان واکسن اعلام کند و شهرداری تهران هم باید ترتیبی اتخاذ کند تا کارگران شهرداری، رانندگان تاکسی، اتوبوس، راهبران قطارهای مترو، کارمندان و مأموران ایستگاه‌های مترو، پاکبانان، کارمندان میدان‌ها میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های بزرگ، آتش‌نشانان، کارمندان بهشت‌زهرا و تمام کسانی که به‌عنوان کارمندان شهرداری در صف اول مقابله با کرونا هستند جزو اولویت‌های اول دریافت واکسن قرار بگیرند.