مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: عدم پذیرش بیماران در مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد تأمین اجتماعی تخلف محسوب می‌شود.  به گزارش ایرنا، شهرام غفاری با اشاره به حذف صدور دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی افزود: اکنون با حذف دفترچه‌ بیمه، بیمه‌شدگان تحت پوشش تأمین اجتماعی در مراکز بهداشت‌ودرمان طرف قرارداد این سازمان باید با کارت‌ملی پذیرش شوند.