وزیر بهداشت بابیان اینکه ایران جزء کشورهایی است که درخصوص کیفیت زندگی مشکلات زیادی دارد، گفت: اگر یک ریال در نظام پیشگیری هزینه کنیم، هزاران تومان را در بیمارستان خرج نخواهیم کرد. به گزارش فارس، سعید نمکی گفت:‌ در بسیاری از کشورها امید به زندگی افزایش داشته اما کیفیت زندگی پایین‌تر از حد مطلوب است و این نشان می‌دهد افزایش طول عمر همواره با بهره‌وری متناسب نیست. او افزود: باید ببینیم در پژوهش‌های ما منابعی که صرف می‌شود همراه با بهره‌وری است، آیا در نظام بهداشت و پیشگیری این موضوع با بهره‌وری همراه است؛ چراکه برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور در همه عرصه‌ها، همراه با نگاه بهره‌ورانه به همه منابع کشور است.