در حالی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، ازدواج زیر سن 18 سال غیر قانونی و به عنوان کودک همسری از آن یاد می‌شود، معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور معتقد است که در کشور ما اساسا کلید واژه کودک همسری نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیش‌رس مواجه هستیم. تقی رستم‌وندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آنچه در ایران در خصوص ازدواج دختران در سنین پایین رخ می‌دهد این طور توضیح داد: «در ایران به دختران کمتر از ۱۳ سال با اثبات آمادگی و بلوغ جسمی حکم قضایی برای ازدواج داده می‌شود. بنابراین ما در ایران چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، نداریم. یعنی این کار در مسیر قانونی انجام می‌شود».