مشاور شهردار تهران با اشاره به انجام نظر سنجی از شهروندان درباره رویکرد مدیریت شهری گفت: بیش از ۸۶ درصد تهرانی‌ها در این نظرسنجی خواهان حفظ باغ‌ها هستند. غلامحسین محمدی در پیامی توئیتری با اشاره به انجام نظر سنجی از شهروندان درباره رویکرد مدیریت شهری که به سفارش شهرداری تهران توسط ایسپا انجام شده است نوشت: ۷۲ درصد نظارت شهرداری بر استفاده از خانه‌های تاریخی را مطالبه می‌کنند. همچنین ۶۵ درصد توسعه حمل و نقل عمومی مثل مترو را راه کنترل ترافیک می‌دانند و ۵۷ درصد خواهان پیاده محوری و گسترش خطوط دوچرخه‌سواری در شهرند و از توجه به پروژه‌های محلی استقبال می‌کنند.