مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خریدوفروش و توزیع دارو غیرقانونی است و این موسسه با شکایت سازمان غذا و دارو به قوه قضاییه معرفی‌شده است. به گزارش ایرنا، حیدر محمدی فزود: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه‌ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خریدوفروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است.  او ادامه داد: توزیع دارو بدون نظارت مسئول فنی باعث می‌شود، دارویی به دست مردم برسد که به‌هیچ‌وجه از شرایط نگهداری آن آگاهی نداریم و معلوم نیست این دارو در چه شرایط دمایی یا نوری نگهداری شده است. سازمان غذا و دارو تاکنون به هیچ موسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خریدوفروش دارو نداده و هرگونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است.