در پی اظهارات روزهای اخیر مینو محرز، عضو ستاد مقابله با کرونا در خصوص عدم اطمینان به واکسن کرونای روسی که قرار است به ایران وارد شود، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: ایشان شأنی برای ارزیابی واکسن‌های دیگر ندارند چنان‌که ورودی در این موضوع هم نداشته‌اند. او گفت: مرجع تایید واکسن از جمله واکسن داخلی که ایشان مسئول کارآزمایی بالینی آن هستند، سازمان غذا و دارو است. اگر مطالعه‌ای در این زمینه دارند مثل کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی که انجام می‌دهند، می‌توانند به سازمان غذا و دارو جهت بررسی ارائه دهند. در غیر این صورت، اظهارنظر سلیقه‌ای، وجهه علمی و فنی نخواهد داشت.  دیروز همچنین در پی اظهارات مینو محرز، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز گفت: من هم واکسن روسی کرونا را نمی‌زنم. او معتقد است که واکسن کوبایی مطمئن‌تر از واکسن روسی است.  کشور اوکراین نیز دیروز واردات واکسن روسی کرونا را ممنوع اعلام کرد.