کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با بیان اینکه مردم به ایمنی واکسن روسی اطمینان داشته باشند؛ گفت: قرارداد خرید و همچنین تولید مشترک واکسن روسی «اسپوتنیک وی» بین تهران و مسکو امضا شد و اولین محموله این واکسن تا 16 بهمن به ایران ارسال خواهد شد. به گفته او محموله دوم تا آخر بهمن و محموله سوم هم تا دهم اسفند ارسال می‌شود و همین روال هر دو هفته و یک ماه بین ما و روسیه برای ارسال محموله‌های واکسن به داخل ایران ادامه خواهد یافت.