سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: در ۹ ماه گذشته سال جاری، ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی شامل ۷۸۸۶ مرد و ۲۳۴۵ زن که با ادعای نزاع و باهدف دریافت دیه و خسارت انجام‌شده بود، در مراکز پزشکی قانونی کشف و به مراجع قضایی اعلام شد. به گزارش ایرنا، فرزانه مهدی‌زاده افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر مواردی دیده‌شده که فرد یا افرادی به‌قصد کلاه‌برداری و اخذ خسارت، با کمک شخص یا اشخاص دیگر صدماتی متعدد و نسبتاً شدید که حتی شامل شکستگی‌های استخوانی می‌شود در خود ایجاد می‌کنند که گاهی منجر به ایجاد نقص عضوهای ماندگار در افراد می‌شود.