وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: همچنان ۲۲ درصد واحدهای آموزشی در کشورمان نیازمند توجه ویژه است که یا مقاوم‌سازی می‌خواهند یا بازسازی که جزو اولویت‌های ما است. به گزارش مهر، محسن حاجی میرزایی در خصوص جمع‌آوری مدارس کانکسی از سراسر کشور، بیان کرد: حادثه‌ای که به‌تازگی دریکی از مدارس کانکسی رخ‌داده، حادثه‌ای است که هرزمانی در هر نقطه‌ای از کشور می‌تواند رخ بدهد. اولویت اول ما این است که همه دانش آموزان از امکانات آموزش برخوردار باشند حتی در واحدهای استیجاری و کانکس و ...  در گام دوم برای اصلاح فضای آموزشی، اقدام می‌کنیم و با حمایت دولت و مقایسه با سال‌های قبل، چهار برابر بودجه بیشتری برای توسعه فضای آموزشی اختصاص داده‌شده است که مطابق با اولویت‌ها این فضاها را بهبود می‌دهیم. به‌طور مثال سال گذشته و امسال مدارس خشت و گلی را جمع‌آوری کردیم.