احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در چهارمین سالگرد حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکوی تهران گفت: بالای ۳۰هزار واحد شبیه پلاسکو در تهران داریم، اما به مردم حقایق را نمی‌گوییم که نگران نشوند. به گفته او اگر مردم وضعیت را بدانند، به مسئولین فشار می‌آورند.  خرم گفت که بیش از ۳۰۰تا ۴۰۰ هزار واحد با یک زلزله ۶-۷ ریشتری نابود می‌شوند.