رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بابیان اینکه ۹ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، آخرین اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و درمان اعتیاد در بین زنان و کودکان را توضیح داد. به گزارش ایلنا، فاطمه رضوان مدنی درباره شایع‌ترین علت اعتیاد در زنان خاطرنشان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده اصلی‌ترین علت مصرف در بانوان کشور وجود همسر معتاد و سپس والدین معتاد و درنهایت دوستان معتاد است.