رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات و شرایط بهره‌مندی از کسر خدمت دوماهه تا هل را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، امیر غلامرضا رحیمی‌پور درباره کسرخدمت‌ دوماهه برای سربازان متأهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متأهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره‌مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتماً در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعدازآن به خدمت سربازی اعزام‌شده باشد. او درباره افرادی که ممکن است در حین خدمت متأهل شده باشند نیز گفت: این افراد نیز به‌شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ اعزام‌شده باشند، می‌توانند مدارک خود را به یگان خدمتی برده و درخواست کسر خدمتشان را ثبت کنند. رحیمی‌پور درباره کسرخدمت‌های فرزند نیز گفت: این کسرخدمت‌ها برای تمامی سربازان است و ربطی به تاریخ اعزام آنان ندارد. بر این اساس به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت به سرباز تعلق خواهد گرفت و اگر در حین خدمت نیز فرزندش به دنیا بیاید می‌تواند از این کسر خدمت استفاده کند.