فوق تخصص مراقبت‌های ویژه گفت: هر تعلل و تأخیر در خرید این واکسن قابل‌قبول نیست زیرا موجب مرگ‌های بیشتر می‌شود و زمینه ایجاد بازار سیاه واکسن کرونا را هم در کشور فراهم می‌کند.

به گزارش ایرنا، محمدرضا هاشمیان افزود: اگر برای تأمین این واکسن منتظر تولید واکسن ایرانی در تیرماه سال ۱۴۰۰ باشیم، زمینه بازار سیاه واکسن کرونا هم در کشور ایجاد می‌شود.

او ادامه داد: باید مشخص شود علت تأخیر در خرید و ورود واکسن کرونای معتبر به کشور چیست، چون رئیس‌جمهوری دستور خرید واکسن را داده و حتی اعتبار خرید واکسن هم تأمین‌شده است.