مدیر بخش فاضلاب شرکت آبفا اهواز از سرقت ۶هزار درب چاه فاضلاب در اهواز خبر داد. به گزارش فارس، افشین حاتمی اظهار کرد: در شهر اهواز حدود ۵۲ هزار درب منهول که دریچه بازدید است وجود دارد و قریب به ۶ هزارتا از آن‌ها مفقودشده که در حال خریداری مجدد آن‌ها هستیم. حاتمی تصریح کرد: از سال گذشته اقدام به استفاده از دریچه‌های غیرقابل بازیافت و غیرقابل استفاده کردیم و پیش‌بینی‌شده که با اطلاع‌رسانی این موضوع دیگر شاهد دزدیدن آن‌ها نباشیم.