صبح روز جمعه انفجار گاز در یک منزل مسکونی در خیابان 15 غربی کیانپارس اهواز به مصدومیت 12 نفر انجامید. در حالی که گفته می‌شد یک خانواده سه نفره زیر آوار ناشی از این انفجار مدفون شده‌اند، بنابه آخرین گزارش‌ها کودک خانواده از زیر آوار خارج شده، اما پدر و مادر او هنوز پیدا نشده و احتمال دارد در زیر آوار باشند.