رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی با تأکید بر لزوم سوادآموزی و مهارت‌آموزی زندانیان گفت: ۷۱ درصد زندانیان کشور را افرادی با میزان تحصیلات زیردیپلم تشکیل می‌دهند که از این میان حدود ۳.۵ درصد آن‌ها بی‌سواد هستند. به گزارش ایرنا، محمدمهدی حاج محمدی با بیان اینکه بین میزان سواد و وقوع جرم رابطه معناداری وجود دارد گفت: شوق به آموزش در اغلب زندانیان وجود دارد و مثال‌های مختلفی داریم از زندانیانی که در همین زندان تحصیل علم را از ابتدایی شروع و تا مدارج عالی دانشگاهی ادامه داده‌اند.