کیفیت هوای پایتخت در حال‌ حاضر با میانگین ۱۳۳ و آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد این در حالی است که هم‌اکنون کیفیت هوا در ۱۳ ایستگاه از ۲۷ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای همه افراد گزارش‌شده است. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های پیروزی (منطقه ۱۳)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، شادآباد منطقه (۱۸)،  شریف (منطقه ۲)، شهرداری (منطقه ۱۰) شهرداری منطقه ۱۱، شهرداری منطقه ۲۱ و پارک رازی (منطقه ۱۱) ناسالم برای همه افراد گزارش شده است. علاوه بر این‌ها کیفیت هوا در ایستگاه‌های پارک سلامت (منطقه ۱۷)،  پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، پارک قائم (منطقه ۱۸)، دانشگاه تهران (منطقه ۶) و فرمانداری شهرری (منطقه ۲۰) در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد.