سه برادر، همراه سه دوست خود در باغ دور‌افتاده‌ای در حوالی اتوبان آزادگان در حادثه آتش‌سوزی مهیب جان خود را از دست دادند. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور درباره این حادثه گفت: شدت حریق به حدی بود که اجساد قابل شناسایی نیستند.