رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی از قبولی ۳۱۱ نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه در کنکور سراسری و افزایش ۱۰ درصدی پذیرفته‌شدگان خبر داد. به گزارش مهر، سیدجواد حسینی اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام ۱۲۶ نفر از این دانش آموزان پسر و ۱۸۵ نفر یعنی ۶۰ درصد قبول‌شدگان نیز دختر هستند. ۲۱ نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه در کنکور سال جاری رتبه‌های سه‌رقمی را کسب کرده‌اند و برخی از آنان نیز رتبه‌های زیر صد را کسب کرده‌اند.