طی روزهای اخیر برای سومین سال متوالی در تهران بوی نامطبوعی استشمام شد که هنوز منشا و منبع آن برای دستگاه‌های مسئول ازجمله شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط‌زیست نامعلوم است.  دیروز اما هلنا کعبی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت که در روزهای اخیر دستگاه اندازه‌گیری شدت بو در تهران راه‌اندازی شده و از سوی دیگر استانداردهایی برای پایش بو نیز تدوین شده است. او گفت: درحال تهیه سنسورهای آنلاین برای پایش بو و نصب آن‌ها در نقاطی که پتانسیل ایجاد بوی نامطبوع دارند نیز هستیم همچنین کار نمونه‌برداری و آنالیز نمونه‌ها در جنوب تهران و مسیر فرودگاه امام (ره) انجام شده است.