رئیس کمیته محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر با اشاره به انتشار دوباره بوی نامطبوع در شهر گفت: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم تا یکی از معاونت‌های شهرداری را به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع مشخص کند. آرش حسینی میلانی گفت: به صورت شفاف و رسمی، نتایج پیگیری‌ها و پایش‌های سال گذشته منتشر و در اختیار افکارعمومی و مراکز تخصصی قرار گیرد و سازمان مدیریت پسماند نیز در اسرع وقت ایستگاه پایش کیفیت هوا و بو را در آرادکوه راه‌اندازی و گزارش رسمی از اقدامات انجام شده جهت بهبود فرآیندهای پردازش را منتشر کند.