چندی است که مقررات و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل شیوع کرونا در کشور اجرا می‌شود و در این راستا آنچه اجرای این محدودیت‌ها را تضمین می‌کند برخورد با متخلفین است. حال براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، از تاریخ ۲۸ آبان تا ۵ آذرماه و بر اساس آخرین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها اعلام شده است. بر این اساس از کل ۳ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۶۲۸ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تعداد ۱۶۷ هزار و ۴۷۷ واحد مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۳۳۵ واحد اخطار دریافت کرده و به مراجع قضایی معرفی شدند و در نهایت ۱۶۳۸ واحد نیز پلمب شدند.