معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تشدید برخورد با کسانی خبر داد که در ساعات ممنوعه تردد، پلاک خودرو خود را مخدوش می‌کنند. علی همه‌خانی با اشاره به اجرای محدودیت‌های شبانه تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح که ستاد مقابله با کرونا آن را تصویب کرده، گفت که مخدوش کردن پلاک علاوه بر این که مشمول جریمه است، جرم هم به شمار می‌رود و مرتکبان به مراجع قضایی معرفی شده و خودروی آن‌ها توقیف می‌شود.