رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: نزدیک به ۴۰درصد از تولید مواد مخدر در افغانستان با هدف ترانزیت به سایر کشورها وارد ایران می‌شود و بر این اساس ایران قربانی ترانزیت مواد مخدر به سایر کشورهاست. به گزارش ایرنا، سردار مجید کریمی افزود: مشکل ما در بحث مبارزه با مواد مخدر، تولید مواد در افغانستان است، آمار نشان می‌دهد سالانه بیش از ۱۰هزار تن انواع مواد مخدر در افغانستان تولید می‌شود. او بیان کرد: طی سال‌های گذشته افغانستان تنها در تولید مواد سنتی ازجمله تریاک و حشیش فعال بوده این درحالی است که اخیراً در تولید روان‌گردان‌ها ازجمله شیشه نیز به‌صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کند.