دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا درباره تردد پلاک معلولین و غیربومی‌ها در طرح جدید محدودیت‌های کرونایی توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، حسین قاسمی درباره اینکه آیا پلاک‌های معلولین هم شامل محدودیت تردد در  ساعت ۹ شب به بعد می‌شوند و جریمه برای آن‌ها اعمال می‌شود، گفت: در طرح جدید برای پلاک‌ها تفکیکی قائل نشده و اگر تردد خودروهای با این پلاک‌ها ضرورت داشته باشد باید از طریق فرمانداری اقدام کنند.