رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران گفت: یکی از واکسن‌های ایرانی کرونا موفق به دریافت کد اخلاق شده، اما هنوز مجوزی برای آغاز مطالعات انسانی اخذ نشده است و امیدواریم تا اواخر آذرماه بتوانیم دریافت کنیم. جلیل کوهپایه‌زاده افزود: با اعلام فراخوان اقدام به جذب داوطلب دریافت واکسن می‌کنیم. طبیعتا برخی ویژگی‌ها و مشخصات در ترایال انسانی برای داوطلبان تعریف می‌شود.  او ادامه داد: چون بیماری هنوز ابعاد ناشناخته‌ای دارد، پیش‌بینی میزان اثرگذاری واکسن خیلی سخت است.