مالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با اشاره به افزایش تعداد مراجعان به گرم‌خانه‌ها در شب‌های سرد اخیر گفت: گرمخانه‌های پایتخت برای روزهای سرد آماده هستند و همچنین آمادگی لازم برای افزایش گشت‌ها تا ۴۵ خودرو وجود دارد و گشت‌ها برای رصد وضعیت شهر در حالت آماده‌باش هستند.