مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در چند سال گذشته با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی تعداد زندانیان محکومان مالی افزایش داشته است. البته با توجه به بیماری کرونا، از ابتدای شیوع این بیماری با صدور بخشنامه‌هایی که از سوی دستگاه قضایی اعلام‌شده است و همچنین دغدغه بسیاری از قضات مبنی بر اینکه محکومان مالی راهی زندان نشوند، خوشبختانه تعداد زندانیان محکوم مالی در زندان‌ها کاهش پیداکرده است. به گزارش ایلنا، اسدالله جولایی همچنین درباره برخی اخبار مبنی بر شلوغ بودن محاکم خانواده به دلیل افزایش قیمت سکه در ماه‌های اخیر گفت: قیمت سکه در سال گذشته در دفعات مختلف افزایش داشته است، اما این افزایش قیمت سکه ارتباطی به شلوغی محاکم مهریه ندارد و افزایش عددی در خصوص آمار زندانیان مهریه نداشتیم.