رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: همه ۲۲ میلیون خانوار ایرانی، دانش‌آموزان و کارمندان برای مقابله با ویروس کووید ۱۹ باید شناسنامه سلامت روان داشته باشند. محمد حاتمی افزود: بعد از این دو قشر، کارمندان دستگاه‌ها و بخصوص کادردرمانی که بطور مستقیم و در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونایی هستند، نیازمند این است که حتما باید شناسنامه سلامت روان داشته باشند. داشتن این شناسنامه برای این اقشار به منزله این است که وضعیت آنان اعم سطح فشار‌های عصبی، اضطراب و استرس ناشی از مقابله با کرونا شناسایی و در این شناسنامه درج شود.