سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور با تأکید بر تسریع درروند تحویل کارت‌های ملی هوشمند با تولید کارت‌های داخلی از تحویل بیش از ۲ میلیون کارت ملی هوشمند تولید داخل خبر داد. به گزارش ایسنا، سیف‌الله ابوترابی در تشریح روند تحویل کارت‌های ملی هوشمند گفت: از ابتدای صدور کارت ملی هوشمند تاکنون ۵۸میلیون و ۸۰۰هزار نفر نسبت به تکمیل ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کرده‌اند و ۴۸میلیون و ۸۰۰هزار کارت ملی هوشمند برای ایرانیان واجد شرایط صادر و به آن‌ها تحویل داده‌شده است. این در حالی است که در کشور ۶۲میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.