جلیل موقوفه‌ای، سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت از ممنوعیت بستن کوچه‌هایی که دارای نگهبانی هستند، خبر داد. او گفت: شرکت‌های نگهبان محله و انتظام هم بدون هماهنگی با پلیس اجازه این کار را ندارند. اگر مردم کوچه‌ای را مشاهده کردند که بسته شده یا اجازه ورود به آن داده نمی‌شود به پلیس اطلاع دهند تا بررسی و با هماهنگی مقام قضایی برخورد لازم انجام شود.