مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جزئیات چرایی کمبود انسولین قلمی را تشریح کرد.  به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی درباره وضعیت تولید انسولین قلمی و علت برخی کمبودها در این حوزه، گفت: در حال حاضر انسولین رگولار و NPH را داریم و میزان موجودی آن کافی است. منتها انسولین‌ها با توجه به بحث تحریم‌ها و مشکل نقل‌وانتقال ارز مقداری دچار کمبود شده است. البته ازآنجایی‌که جایگزین آن در بازار وجود دارد، مشکلی پیش نمی‌آید و مردم می‌توانند انسولین‌های رگولار، NPH و ایزوفان را تهیه کنند. او افزود: منتها برای کسانی که فقط تمایل به استفاده از انسولین قلمی دارند، نمونه تولید داخلی این نوع انسولین وارد بازار شده و در کشور وجود دارد و روزبه‌روز بر تعداد آن افزوده می‌شود. از طرفی واردات این نوع انسولین را هم در یک ماه گذشته افزایش داده‌ایم.