فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره انتقادات مطرح شده علیه پلیس پس از گرداندن اراذل و اوباش در تهران، گفت: مردم باید این را بدانند که پلیس تمام اوباشگران را در خیابان نمی‌گرداند و تنها افرادی که اقدام به قدرت‌نمایی و زورگیری و سلب آرامش و آسایش مردم کرده و بر جرم خود اصرار داشته باشند در خیابان گردانده خواهند شد.

سردار حسین رحیمی با بیان اینکه پلیس این اقدامات را با حکم مرجع قضایی و نه به دلخواه خودش انجام داده است، گفت: ذات این افراد اوباشگری، گردن‌کلفتی، عربده‌کشی، قداره‌بندی، اخاذی از مردم یک محل و دست‌درازی به نوامیس مردم بود و آنچه که انجام شده برای تادیب آنها بوده است. این افراد در یک محله به نوامیس مردم تعرض کرده بودند، از کسبه و شهروندان باجگیری می‌کردند و اقداماتی از این دست که بسیار است. نمی‌توانیم با این افراد که قبلا هم دستگیر شده اما رفتار خود را اصلاح نکرده‌اند همان رفتاری را داشته باشیم که با یک سارق داریم.