چندی است تماس‌هایی با این مضمون با شهروندان گزارش می‌شود که به جای دفترچه بیمه کاغذی، یک کارت در قبال پرداخت ۴۰۰ هزار تومان تحویل و وعده خدمات رایگان در بیمارستان‌ها به فرد و چهار همراه وی داده می‌شود. سازمان تامین اجتماعی قبلا نیز نسبت به وعده‌های فریبنده اخاذان هشدار داده و تاکید کرده است که «هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد یا نمایندگان شرکت‌هایی با عنوان همکاران سازمان تأمین اجتماعی به منازل و تقاضای وجه برای ارائه هر نوع خدمتی قطعا کلاهبرداری است و هرگز از سوی این سازمان انجام نمی‌شود». این سازمان از شهروندان خواسته در صورت مواجهه با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افرادی برای دریافت وجه؛ موضوع را به پلیس و مراجع قضایی اطلاع دهند.