مدیرعامل آتش‌نشانی در خصوص نتیجه شناسایی ساختمان‌های ناایمن پایتخت و بارگذاری نام آنها در سایتی برای اطلاع رسانی به شهروندان گفت: این اقدام انجام شده و در حال طی کردن آخرین اقدامات فنی خود است که امیدواریم طی چند روز آینده از آن رونمایی شود. مهدی داوری، افزود: این بارگذاری را با هزار ساختمان شروع کردیم و این اطمینان را می‌دهم که تعداد ساختمان‌هایی که وضعیت ایمنی آنها بررسی و بارگذاری می‌شود هر روز افزایش خواهد یافت. دسترسی به این سایت پس از اعلام نهایی از طریق سامانه تهران من شهرداری تهران امکان‌پذیر خواهد بود.