سخنگوی سازمان ثبت‌احوال خبر صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع از سوی ثبت‌احوال را تکذیب کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیف‌الله ابوترابی بیان کرد: اینکه سازمان ثبت‌احوال به فرزندان حاصل از رابطه نامشروع شناسنامه می‌دهد، صحت و امکان ندارد و فرزندان نامشروع درصورتی‌که دادگاه تائید کند و حکم دهد می‌توانند شناسنامه دریافت کنند. او با اشاره به اینکه نام پدر فرزندان نامشروع نامعلوم است، گفت: آماری در دسترس نیست که تاکنون چند شناسنامه برای این افراد صادرشده است.