مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به لزوم آمادگی برای مقابله با بارش‌ها‌ گفت: آمادگی استان تهران برای مقابله با بحران‌های احتمالی تقویت می‌شود. به گزارش ایلنا، منصور درجاتی با اشاره به لزوم آمادگی در برابر بحران اظهار کرد: در مورد طرح بازگشایی مدارس و فرارسیدن فصل بارش مکاتبات انجام‌شده و به‌منظور تقویت آمادگی، تمهیدات لازم و پیشگیرانه پیگیری می‌شود.