وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به طرح روی جلد کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی اظهار کرد: بابت بی‌سلیقگی انجام‌شده در کتاب ریاضی سوم دبستان عذرخواهی کرده و آن را اصلاح می‌کنیم. به گزارش ایسنا،  محسن حاجی میرزایی گفت: یک بی‌سلیقگی در حذف تصویر دختران از کتاب سوم ابتدایی انجام‌شده است لذا از این بابت عذرخواهی می‌کنیم و آن را اصلاح می‌کنیم. اعتقادداریم که در این شرایط سخت به تمام فعالیت‌هایی که آموزش‌وپرورش با تمرکز بر دختران انجام می‌دهد، توجه شود.