فرماندار شهرستان دنا از وقوع دو فقره آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده دنا خبر داد و گفت: یک فقره آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای کَرَه و آتش‌سوزی دیگر در ارتفاعات میمند رخ داد. آتش سوزی روستایکَرَه در ساعات اولیه مهار و خاموش شد، اما حدود پنج هزار متر جنگل و مرتع در پی این آتش‌سوزی طعمه حریق شد. پناهی با بیان اینکه آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه میمند در محدوده منطقه حفاظت شده دنا چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه آغاز شد گفت: این آتش‌سوزی در همان روز نوزدهم شهریور مهار شد.