معاون رئیس ‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیان کرد: این لایحه از سال ۹۶ به قوه قضاییه رفته بود و با گذراندن مراحل، در کمیسیون لوایح نیز ۲۶ جلسه برای آن برگزار شد و امید است هرچه زودتر در دولت دوازدهم تصویب شود. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار با بیان اینکه همکاری استانداری‌ها در تدوین سند ارتقای وضعیت زنان اتفاق بزرگی بود گفت: ما بدون همکاری استانداری‌ها و دانشگاهیان و مدیران استانی نمی‌توانستیم ۳۱ سند نتیجه محور وضعیت زنان را داشته باشیم. او ادامه داد: ما یک سال باقی‌مانده را با قوت و همکاری و مشارکت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و... پیش می‌رویم.