سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اینکه فقط کمتر از ۲۰درصد مردم سامانه اورژانس اجتماعی برای رسیدگی به موارد کودک‌آزاری، همسرآزاری و خودکشی خط تلفن اورژانس اجتماعی۱۲۳را می‌شناسند، ابراز تأسف کرد.  به گزارش ایرنا، محمود علیگو افزود: آمارهایی که از سوی اورژانس اجتماعی اعلام می‌شود، آمار خشونت‌ها را روشن نمی‌کند زیرا کمتر از ۲۰درصد از مردم سامانه ۱۲۳را می‌شناسند. او ادامه داد: کارکرد سامانه اورژانس اجتماعی این است که به افراد خشونت دیده در حوزه کودک‌آزاری و همسرآزاری و حتی مواردی مانند سالمندآزاری و معلول آزاری کمک کند. علیگو از مردم خواست هرگونه کودک‌آزاری در خانه یا در خیابان را به اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ اطلاع دهند و گفت: همه تماس‌ها بدون آنکه هویت تماس‌گیرنده مشخص شود، تاوَن موردبررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.