سخنگوی سازمان ثبت ‌احوال کشور گفت: یک‌میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۱۴ کارت هوشمند ملی تولید داخل صادر و به متقاضیان تحویل داده‌شده است. به گزارش ایرنا، سیف‌الله ابوترابی افزود: تاکنون ۴۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۵۶۳ کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط صادر و به آن‌ها تحویل داده‌شده است. سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: در کشور ۶۲ میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و هرساله یک تا یک و نیم میلیون نفر هم به تعداد اضافه می‌شود.