معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران از فعالیت اورژانس بانوان در سه پایگاه در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، سید رضا معتمدی درباره اقدامات صورت گرفته و زمینه‌سازی‌های انجام‌شده در خصوص فعالیت زنان تکنسین در مرکز اورژانس تهران اظهار کرد: در حال حاضر خانم‌های تکنسین اورژانس نیز با اورژانس تهران همکاری می‌کنند؛ درواقع این‌ها پرستارهایی هستند که در قالب تکنسین‌ها فعالیت می‌کنند.  او با بیان اینکه سه پایگاه به فعالیت اورژانس زنان در تهران اختصاص‌یافته است ادامه داد: در مواردی مثل زایمان، نیاز است که پرستارهای خانم حضور داشته باشند؛ تقریباً حدود ۳۰ تا ۳۵ پرستار خانم در این زمینه فعال هستند.