توافق‌نامه همکاری بین آموزش‌وپرورش و معاونت امور زنان ریاست جمهوری در راستای همکاری‌های بین دستگاهی به امضای روسای دو دستگاه رسید.

به گزارش ایسنا، در حاشیه دیدار وزیر آموزش‌وپرورش با معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، توافق‌نامه همکاری بین آموزش‌وپرورش و معاونت امور زنان ریاست جمهوری به امضای محسن حاجی میرزایی و معصومه ابتکار رسید.

در این دیدار تعدادی از معاونان وزیر آموزش‌وپرورش ازجمله معاون آموزش متوسطه، معاون پرورشی و فرهنگی، معاون تربیت‌بدنی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و مسئول امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش حضور داشتند و هر یک، گزارشی از عملکرد خود در امور زنان و دختران ارائه دادند.

بر اساس این گزارش؛ آموزش مهارت‌های گفتگو و ارتباط مؤثر، آموزش افزایش مشارکت اجتماعی دختران، آموزش مهارت‌های کودکیاری به دانش آموزان، جذب دختران بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل از موضوعات این توافقنامه برای اجرا تا پایان سال ۱۳۹۹است.