مراسم جشن عروسی در روستایی به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده نکردن از ماسک تعطیل شد. فرماندار بویراحمد به ایسنا گفت: این جشن در یکی از خانه‌های مسکونی روستای نره‌گاه در فضایی محدود با جمعیت زیاد در حال برگزاری بود و فاصله‌گذاری اجتماعی نیز در این مراسم رعایت نشده بود. به گفته شاهرخ کناری، این نخستین بار در استان کهگیلویه و بویراحمد است که به علت رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، جشن عروسی لغو می‌شود و از این به بعد نیز در صورت مشاهده موارد مشابه، عروسی‌ها تعطیل خواهند شد.