رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به کمبود3 هزار واگن در مترو پایتخت، ‌گفت: هزینه خرید این تعداد واگن بیش از 60 هزار میلیارد تومان می‌شود و شهرداری 200 هزار میلیارد تومان برای تکمیل خطوط و تأمین تجهیزات نیاز دارد. به گفته محمد علیخانی مترو تهران دو سال پیش واگن‌های مترو 5 میلیارد بود و اکنون قیمت هر واگن  به 20میلیارد تومان رسیده است هر قطار مترو 7 واگن دارد و 140 میلیارد تومان خرید یک قطار برای مترو هزینه دارد.