مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: رشد هزینه‌های نگهداری از گرمخانه‌ها یک چالش جدی است و نیازمند حمایت و بهره‌مندی از منابعی هستیم که برای شرایط خاص کرونا در نظر گرفته شده است. سید مالک حسینی به ایلنا گفت: مراقبت‌ها و بازرسی‌ها سختگیرانه‌تر از گذشته در گرمخانه‌ها در حال انجام است. پروتکل‌هایی که به صورت مشترک با وزارت بهداشت تدوین کردیم، از همان اولین روز شیوع کرونا در حال اعمال است. همچنین دو سری تست کرونا از همه مددکاران و افرادی که در گرمخانه‌ها مشغول به کار هستند به عمل آمد و تست کرونای چندنفر از مددکاران مثبت شد که با قرنطینه سلامتی خود را به دست آوردند.